PERSONALITEENUSED

Pakume Teie ettevõttele nii personaliotsingu kui ka personalihalduse teenust. Aitame ettevõtteid vajalike töötajate otsingul, intervjuude korraldamisel, töösuhte vormistamisel ja teiste personalialaste dokumentide 
koostamisel. Meie teenuste valik sobib eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Personaliotsing  
Viime läbi mahuka otsinguprotsessi Teile sobiva  töötaja leidmiseks. Teostame nii avalikku kui ka  andmebaasiotsingut. Koostöös Teie firma esindajaga:

- koostame ametikoha kirjelduse
- avaldame töökuulutused meediakanalites või teostame andmebaasiotsingu,
- analüüsime ja teeme  CV-de eelvaliku,
- intervjueerime ja teostame nõudmistele vastavuse kontrolli    
- viime läbi taustauuringud
- valime välja ja esitleme sobivamaid kandidaate  
                                                          
Lõpliku valiku teete Teie.


Personalihaldus

Abistame Teie ettevõtet personalidokumentide koostamisel ja haldamisel:
- töölepingud
- ametijuhendid
- varalise vastutuse lepingud
- sisekorraeeskirjad
- koolituslepingud